کد خبر: 10557

رئیس سازمان بهزیستی از رصد آسیبهای اجتماعی در ۳۱ استان کشور خبر داد و گفت: اعتیاد، طلاق و بیکاری سه آسیب مهم کشور هستند که به طور نسبی این آسیبها در استانها یکسان است.

به گزارش قم خبر ؛ دکتر همایون هاشمی در گفتگو با مهر افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده رصد متوازن به صورت خوشه ای در ۳۱ استان کشور برای بررسی آسیبهای اجتماعی انجام شده و براین اساس توزیع و فراوانی آسیبها در استانهای مختلف متفاوت است اما در مجموع با یک نسبیتی می توان آسیب اول کشور را اعتیاد ، آسیب دوم را طلاق و آسیب سوم را بیکاری و فقر عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه آسیبهای نوپدید نیز در حال افزایش است ، گفت: یکسری آسیبهای ۷ گانه در کشور وجود دارد که آسیبهای نوپدید نیز جزئی از آن به حساب می آید.

رئیس سازمان بهزیستی به اقداماتی که در مورد اعتیاد انجام شده اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد آسیب اعتیاد بسته و اقدامات پیشگیرانه خاصی انجام داده ایم و همچنین کمپین و کارزار رسانه ای نیز در جهت افزایش آگاهی مردم و خانواده ها در استانهای مختلف تشکیل شده است.

به گفته هاشمی، باید انواع مواد مخدر و علائم ناشی از مصرف آن را به خانواده ها آموزش دهیم تا بتوانند از فرزندان خود صیانت کنند و همچنین نکات منفی آسیبهای ناشی از اعتیاد را نیز معرفی کنیم که این اقدامات از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی درحال انجام است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین شبکه درمان اعتیاد در بهزیستی است ، گفت: براساس ماده ۱۵ قانون جامع مبارزه با اعتیاد کمپهای ترک اعتیاد توسط ما مدیریت می شوند و متاسفانه علی رغم تمام اقدامات انجام شده هنوز هم کمپ ترک اعتیاد غیر مجاز در کشور فعال است.

رئیس سازمان بهزیستی از مدیران کمپهای غیر مجاز خواست که به منظور جلوگیری از پلمپ کمپها برای دریافت مجوز به سازمان بهزیستی مراجعه کنند.

وی از افزایش تعداد کمپهای مجاز و استاندارد خبر داد و افزود: در حال حاضر ۸۰۰ کمپ مجاز در کشور فعالیت می کند این درحالی است که تعداد کمپها در سال ۹۱ ، ۱۵۰ کمپ بود.

به گفته هاشمی، پلمپ کمپهای غیر مجاز و غیر استاندارد از طریق مجاری قضایی و حقوقی انجام می شود.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

تازه های خبری